Rólunk
Programok
Hírek
HM-MH Kultúra
Kulturális Alosztály
Alaprendeltetésünk - a Magyar Honvédség társadalmi presztízsét erősítve - az egyes állománykategóriák identitásának és hivatástudatának elmélyítését, a testületi szellem erősítését, a katonaközösségek művelődését, közösségi- és társas életét támogató szolgáltatások működtetése.
Feladatunk a nemzeti kulturális értékeken és katonai hagyományokon alapuló országos, regionális és tárcaszintű kulturális programok szervezése. Ezen belül a honvédelmi miniszter által alapított szakmai díjak gondozása; a kulturális mecenatúra működtetése; a Honvéd Együttes honvédségi fellépéseinek koordinálása; a honvédségi könyvtárak munkájának segítése valamint a csapatművelődés támogatása. Mindezeken túl feladatunk még a szakterület szabályozórendszerének kidolgozása, illetve a feladatrendszer működését biztosító erőforrások összehangolása.
Az alosztály tevékenységének fontos pillérét jelenti a kulturális ágazat országos-, megyei- és helyi szervezeteivel kialakított szakmai együttműködés.

KATONAZENE

A honvédség kulturális intézményrendszerének meghatározó elemei a katonazenekarok. Egyre fontosabb szerep hárul rájuk a nemzeti kulturális kincs gondozásában, a nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolásában, a katonai hivatás, valamint a katona- és a fúvószene népszerűsítésében.
A katonazenekarok bemutatkozásának sajátos, egyben nagy hatású terepét jelentik a zenekari fesztiválok. Ezek közül a legrégebbi és legrangosabb a Debreceni Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál, amely kétévente kerül megrendezésre. A regionális találkozóknak azok a nagy katonavárosok adnak otthont, amelyekben zenekar működik.

A fesztiválokat a Magyar Honvédség főkarmesterének szakmai iránymutatása mellett a kulturális alosztály szervezi, együttműködve az adott település önkormányzatának és a helyi katonai szervezetnek a képviselőivel.

KÖNYVTÁRAK

A honvédségi könyvtárak olyan közösségi terek, amelyek információs központként és egyben az aktív pihenés, regenerálódás színtereként működnek. Fontos szerepet töltenek be a munkához és a mindennapi élethez szükséges praktikus információk, a képzést, továbbképzést és az önképzést segítő szakanyagok elérhetőségének biztosításában.

A honvédségi könyvtárak az alakulat és közvetlenül a parancsnok munkáját segítik. Feladatuk a szakanyagok, háttér-információk gyűjtése, a pályázatfigyelés és írás, az ünnepi beszédek megírása, rendezvények megszervezése.

A Kulturális Alosztály segíti a honvédségi könyvtárak munkáját, koordinálja az állománygyarapítást, szervezi a könyvtáros továbbképzéseket.

CSAPATMŰVELŐDÉS

A csapatoknál folyó amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenységek segítése, az egyes állománykategóriákhoz tartozó katonák, a katonacsaládok közösségi életének támogatása, fontos lehetőségei az állomány kulturális befolyásolásának.
Az elmúlt évek példái jelzik, hogy a Magyar Honvédség számos kulturális érték hordozója, olyan tehetséges emberek élnek közöttünk, akikre büszkék lehetünk, akik példát mutathatnak társaiknak, kollégáiknak. Szükséges segítséget nyújtani, bemutatkozási lehetőséget teremteni a már működő amatőr előadóknak és csoportoknak, hiszen a művészetek olyan közösségteremtő erővel bírnak, amelyre a honvédség keretein belül is támaszkodnunk kell.
A művészeti versenyek, fellépési lehetőségek, kiállítások, találkozók, táborok és pályázatok alkalmat teremtenek az alkotók és előadók bemutatkozására, segítséget nyújtanak szakmai-művészi fejlődésükben.
Az alkotók és előadók felkészülését, továbbfejlődését szakemberek közreműködésével szervezett táborok, továbbképzések, konzultációk, illetve a honvédségi támogatással működtetett alkotóközösségek biztosítják.

KIEMELT RENDEZVÉNYEK, KATONAI HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK

A katonai- és csapatünnepek lehetőséget teremtenek arra, hogy méltó módon megemlékezzünk mindazokról, akik Magyarország szabadságáért, a nemzet függetlenségéért és felemelkedéséért harcoltak. A csapattörténeti hagyományok megőrzésének és ápolásának egyik fontos területe a fegyvernemi és csapattörténeti emlékek felkutatása, gyűjtése, feldolgozása és megőrzése.

A fegyvernemi (nyílt) nap az egyes fegyvernemekhez, illetve szolgálati ágakhoz tartozó katonai szervezetek egyik kiemelten fontos rendezvénye, mely esemény kiváló lehetőséget biztosít az adott szervezet személyi állományának a széles társadalmi nyilvánosság előtti bemutatkozására, a fegyvernemi hagyományok ápolására és bemutatására, valamint a védőszentek kultuszának megőrzésére.

Hírlevél feliratkozás
Mehet
Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ Regiment étterem HM-MH Kultúra Üdültetés